Hà Nội: Giá bồi thường thu hồi nhà cao nhất 7,5 triệu đồng/m2

chothuemasteri.info – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành chọn lọc số 06/2017/QĐ-UBND, ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật thiết kế làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn đô thị Hà Nội.
Theo đó, từ ngày 14/3/2017, mức bồi thường cao nhất tiến hành với loại nhà ở riêng lẻ, xây dạng biệt thự cao 4-5 tầng, tường xây gạch, mái bằng bê tông cốt thép là 6.821.818-7.504.000 đồng/m2. Mức bồi thường thấp nhất tiến hành với nhà ở một tầng, mái ngói hoặc mái tôn, lát gạch ceramic là 2.292.727-2.522.000 đồng/m2.
Mức bồi thường cho nhà xưởng, kết cấu móng, cột bê tông cốt thép, tường vách tôn hoặc tưởng gạch, mái lợp tôn từ 2.527.000-2.675.000 đồng/m2 (chưa bao gồm chi phí thiết bị). 
Mức bồi thường cho nhà tạm vật kiến trúc (nhà tạm, nhà phân phối mái, nhà sàn) từ 714.000-2.155.000 đồng/m2. Riêng loại nhà tạm vách cót, mái giấy hoặc mái lá giá bồi thường là 471.000 đồng/m2.
Giá bồi thường những loại công trình phụ như sân, tuyến phố , tường rào, mái vẩy,… thấp nhất là 75.513 đồng/m2; cao nhất 3.111.985 đồng/m2.
tuyển lựa cũng nêu rõ, đối với những công trình , hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hướng dẫn và tái định cư ; đã phê duyệt phương án bồi thường, tư vấn và tái an cư hoặc đang thực hiện thanh toán bồi thường, hỗ trợ và tái an cư theo phương án đã được duyệt trước ngày chọn lọc này sở hữu hiệu lực thi hành thì không tiến hành hoặc không điều chỉnh đơn giá.
Đối với những hạng mục, tổ hợp chưa phê duyệt bồi thường, tư vấn và tái đinh cư thì xác định giá trị bồi thường, hướng dẫn theo đơn giá tại chọn lọc này.

Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hướng dẫn cho mhững cá nhân, hộ gia đình là đơn giá đã bao gồm thuế GTGT.
Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho một vài tổ chức, doanh nghiệp: Trường hợp tài sản đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tiến hành đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT; Trường hợp tài sản không kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tiến hành đơn giá đã bao gồm thuế GTGT.
Trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng phương án bồi thường, hướng dẫn giải phóng mặt bằng, UBND các quận, huyện gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế cấp huyện quản lý mhững tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phối hợp cung ứng tin tức về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT của tài sản hoặc hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ việc hình thành tài sản của mhững đối tượng này để tiến hành đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, tư vấn đúng quy định.
Tìm hiểu thêm chothuemasteri.info