“sở hữu tình trạng nhà đầu tư điều chỉnh cả quy hoạch”

chothuemasteri.info – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đã nói cho nên tại cuộc kiểm tra Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện một vài nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao, ngày 17/2.
Ngoài nhắc nhở về những nhiệm vụ quá hạn, Tổ trưởng Tổ công tác cũng đã truyền đạt ý kiến Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng giải trình, làm rõ 6 vấn đề.
Cụ thể, vấn đề Thứ nhất liên quan tới công tác xây dựng thể chế, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, hiện còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh Luật Xây dựng năm 2014, nhất là về tính đồng bộ với mhững luật khác như Luật Đất đai, Luật thành thị , Luật BĐS , Luật Đầu tư công… Bộ cần tìm hiểu , đề xuất với Chính phủ để báo cáo Quốc hội sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp . đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Cũng liên quan tới thể chế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện nhanh nhất, sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 59 về quản lý đầu tư xây dựng.
đó là nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 60 của Chính phủ về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. ngày nay , mhững bộ ngành, địa phương đều nói việc giải ngân đầu tư công rất chậm trễ do nguyên nhân quan trọng từ thủ tục xây dựng tại Nghị định 59.
“Việc thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dựng một vài tổ hợp cao tầng… trước đấy thuộc Sở Xây dựng, nhưng chúng ta lại tạo ra thủ tục và những quy định khiến người dân, doanh nghiệp phải xếp hàng làm thủ tục tại Bộ Xây dựng. Điều chỉnh tí xíu cũng phải lên Bộ Xây dựng. Gây trở ngại cho người dân và doanh nghiệp, gây lãng phí”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.
Bộ trưởng Dũng cho biết, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã báo cáo Chính phủ, nhưng việc này rất quan trọng, thông được cái này thì thông rất nhiều vấn đề, tinh thần là mạnh dạn phân cấp hơn, tư tưởng là phân cấp chứ không phải là bao cấp, ôm đồm. “Tôi muốn bày tỏ trực tiếp việc này với các đơn vị trực tiếp tham mưu với Bộ trưởng, để đẩy nhanh việc này”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng lấy giả sử , quy định yêu cầu khu nông nghiệp công nghệ cao phải có quy hoạch 1 /500 thì rất khó cho doanh nghiệp. Không lẽ phải ghi rõ là chỗ này trồng dưa, chỗ này trồng rau? Nếu không hợp lý, không cần thiết, gây lãng phí cho doanh nghiệp thì nên bỏ đi.
Vấn đề thứ hai là công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Việc này đã được Bộ quan tâm, nhưng trong thực tiễn thì thực hiện chưa nghiêm, cho nên dẫn tới tình trạng phá vỡ quy hoạch ban đầu, thậm chí mang tình trạng nhà đầu tư điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh cả cơ quan Nhà nước.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng rất là quan tâm công tác này, làm sao vừa phân cấp tạo thuận lợi cho địa phương, vừa gắn trách nhiệm kiểm tra giám sát của Bộ và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương.
“Ngay cả vấn đề đơn giá, như thế nào để các Sở ban hành đơn giá phải sát với đơn giá của Bộ, để làm sao một vài công trình của Nhà nước hiệu quả như các công trình tư nhân, khắc phục tình trạng dự án vốn Nhà nước vừa chậm tiến độ, vừa xấu, chất lượng lại chưa chắc đã bằng dự án vốn tư nhân”, Bộ trưởng nói.
Vấn đề thứ 3 là phát triển nhà ở. Bộ đã đề xuất nhiều cơ chế về xây dựng nhà cho người thu nhập thấp, đối tượng chính sách … nhiều đối tượng được thụ hưởng. Thủ tướng cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu Bộ tiếp tục quan tâm, ngay cả với nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, mhững khu công nghệ cao… nhưng cần bảo đảm quy hoạch thành phố , không phá vỡ quy hoạch.
Vấn đề thứ tư là quản lý thị trường BDS . Bộ trưởng đã nhiều lần báo cáo Chính phủ về việc nếu không cẩn trọng thì sở hữu thể dẫn tới cung thừa cầu, cần tiếp tục cảnh báo để lường đón.
Vấn đề thứ năm là quản lý vật liệu xây dựng liên quan tới bảo vệ môi trường. Cần tính toán, xem xét, ứng dụng công nghệ để phát triển một số loại vật liệu thay thế, giảm ô nhiễm, vừa qua Bộ đã mang những đề xuất csbh tốt trong phát triển vật liệu không nung, vật liệu siêu nhẹ…
Vấn đề cuối cùng là cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, lịch trình rất tốt, nhưng còn 2 điểm tồn tại rất lớn. Thứ nhất, tỷ lệ rất lớn doanh nghiệp sau cổ phần hóa chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. thứ nhì , tỷ lệ phân phối vốn Nhà nước rất thấp, mới đạt một ,5%, so với tỷ lệ chung của cả nước là 8%. Như Viglacera sau cổ phần hóa làm việc rất tốt, nhưng nhiều doanh nghiệp xây dựng mà Nhà nước còn nắm giữ tỷ lệ vốn lớn thì làm ăn kém hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu cần đẩy công tác này càng nhanh càng tốt, tập trung làm trong năm 2017.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng giải trình về 6 vấn đề, đồng thời làm rõ nguyên nhân về 4 nhiệm vụ quá hạn chưa hiện hữu . “Như dự thảo sửa đổi Nghị định 59, tôi biết mhững văn bản đã đá đi đá lại nhiều lần. do đó thì không làm được, những gì vướng mắc thì một vài cơ quan liên quan phải trực tiếp ngồi lại với nhau, gỡ từng vấn đề một, sau đó lấy ý kiến thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng ban hành sớm”, ông Mai Tiến Dũng nói.
“Thủ tướng nói đồng chí Bộ trưởng từ địa phương đi lên, là con người cần mẫn, trách nhiệm, thẳng thắn trước Chính phủ, nhưng do vậy là không đủ, cần sự chuyển động mạnh mẽ hơn từ một số cơ quan trực thuộc Bộ và cả hệ thống ngành xây dựng, trên này thoáng nhưng dưới địa phương mang vấn đề”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.
TÌm hiểu thêm chothuemasteri.info